...

Fleksibilitet er det mest effektive fastholdelsesværktøj

Fleksibilitet er det mest effektive fastholdelsesværktøj

En af de mest afgørende faktorer i stigningen af fleksibilitet i arbejdstid og arbejdssted er teknologiens fremskridt. Mobile enheder, cloud-baserede apps og internetforbindelse har gjort det muligt for medarbejdere at arbejde fra næsten et hvilket som helst sted på jorden.

Det har brudt de fysiske begrænsninger og åbnet op for en verden af muligheder for, hvor og hvornår arbejdet kan udføres. Fleksibilitet i arbejdstid og arbejdssted er ligeledes blevet en nøglefaktor for at fastholde medarbejdere i nutidens arbejdsvirkelighed, ligesom det har givet medarbejdere større lyst til at give den ekstra skalle på jobbet.

I denne artikel vil vi dykke ned i, hvorfor fleksibilitet er blevet så vigtig, og hvordan det påvirker både medarbejdere og virksomheder.

Hvad siger virksomhederne?

Konsulenthuset Ballisager har udgivet Rekrutteringsanalysen 2023, der tager pulsen på arbejdsmarkedet i Danmark efter nogle udfordrende år med en verdensomspændende pandemi. Det er der kommet nogle meget interessante betragtninger ud af.

Spørgeskemaet, der ligger til grund for Rekrutteringsanalysen 2023, blev i juni udsendt til 3.371 virksomheder. 1239 virksomheder har svaret, hvilket giver en meget tilfredsstillende svarprocent på 37%. Private virksomheder står for størstedelen af besvarelserne (77%).

Virksomhederne har eksempelvis skullet tage stilling til, hvilke fastholdelsesaktiviteter de betragter som de mest effektive. Der er ingen tvivl om, at de mest effektive fastholdelsesforanstaltninger også som oftest er forbundet med omkostninger, men interessant nok er det ikke lønstigninger og bonusser, medarbejderne vægter højest.

Fleksibilitet står øverst

Gennemsnitligt 77% af alle virksomheder (små, større og offentlige) siger, at de har størst succes med at tilbyde fleksibilitet til deres medarbejdere for at fastholde dem i deres job. Flere og flere medarbejdere fokuserer på det, vi populært kalder ”Work-life balance”, hvor arbejdet tilpasses bedst muligt til deres personlige liv.

Fleksibilitet har en positiv indvirkning på medarbejdernes work-life balance, da de kan arrangere deres arbejdstid efter egne behov og forpligtelser. Herved reducerer de stressniveauet og øger den generelle trivsel på både arbejdspladsen og i deres familieliv, hvilket i sidste ende fører til mere engagerede og tilfredse medarbejdere.

Mange medarbejdere søger aktivt efter arbejdsgivere, der forstår vigtigheden af fleksibilitet. Hvis du som virksomhed kan tilbyde denne form for arbejdsmiljø, er sandsynligheden for at tiltrække topkvalificerede kandidater større. Det vil alt andet lige også gøre det nemmere at fastholde de erfarne medarbejdere, som giver dig mange konkurrencefordele, når det handler om at tiltrække og fastholde talentmasse.

Fleksibilitet er det mest effektive fastholdelsesværktøj

Hvad siger medarbejderne?

Konsulenthuset New Stories har bl.a. studeret fænomenet fleksibilitet ud fra medarbejdernes synspunkt. Hanne V. Moltke omtaler i en artikel begrebet ”The Great Resignation”, hvor covid-19 pandemien ændrede vores syn på, hvordan vi ønsker at bruge vores liv.

Flere og flere forlader deres jobs uden at have et nyt. Det sker bl.a. på baggrund af, at de fleste drømmer om at få et mere fleksibelt arbejdsliv, her igen med fokus på work-life balance. Mange fik smag for den fleksibilitet, de blev tvunget ud i under covid-19 nedlukningen, og det ønsker de at fortsætte.

Erfaringen viser iflg. Hanne V. Moltke, at det især er de yngre generationer, der ønsker større fleksibilitet, end mange virksomheder kan tilbyde i dag. De bliver også kortere tid i det samme job end ældre generationer, og de yngre har hele tiden antennerne ude efter nye muligheder. Så det vil være nødvendigt for de virksomheder, der ønsker mindst mulig udskiftning i medarbejderstaben, at forme arbejdspladsen efter medarbejdernes ønsker – herunder stor fleksibilitet.

Mange af de medarbejdere, der allerede har stor fleksibilitet i både arbejdstid og -sted, siger, at de bedre kan fokusere og levere bedre resultater. Et faktum, der naturligvis gavner både medarbejderne og virksomhederne som helhed.

Læs også: Hvordan tiltrækker man og beholder topkandidaterne i et marked med lav ledighed

Reduktion af omkostninger

Fleksibilitet i arbejdstid og -sted kan også bidrage væsentligt til at reducere omkostningerne for begge parter. Ved at tillade fjernarbejde kan virksomheden mindske behovet for dyre kontorfaciliteter, mens det for medarbejdernes vedkommende kan reducere transportudgifterne. En klar win-win situation.

Selvom fænomenet fleksibilitet har mange fordele, er der også udfordringer, der skal håndteres. Det kræver effektiv kommunikation og styring af medarbejdere, der arbejder på forskellige steder og tidspunkter. Det er også alfa og omega for virksomhederne at udvikle helt klare retningslinjer for fjernarbejde og at sikre, at den enkelte medarbejder har de nødvendige værktøjer og ressourcer til rådighed for at kunne udføre sit arbejde effektivt.

Konklusionen må være, at fleksibilitet i arbejdstid og -sted er blevet en afgørende faktor for at fastholde medarbejdere i dagens arbejdsmarked. Det giver medarbejdere mulighed for at opnå en bedre work-life balance, øger produktiviteten og effektiviteten og hjælper virksomhederne med at tiltrække og fastholde talent.

Selvom der er udfordringer, der skal håndteres, er fordelene ved fleksibilitet helt klare, og at det er blevet en integreret del af den moderne arbejdskultur. Hvis du som arbejdsgiver formår at tilbyde denne fleksibilitet, vil du være bedre rustet til at trives i det fremtidige arbejdsmarked.

Del artiklen 

SE ANDRE RELEVANTE ARTIKLER

KONTAKT OS (Contact)

eller udfyld formularen herunder så kontakter vi dig hurtigst muligt (or fill out the form):

Contact US

or fill out the form and we will contact you as soon as possible

MENU

SIDSTE NYT

Rekruttering af sælgere – do’s and don’t

Det kan være svært at rekruttere dygtige sælgere. Faktisk langt sværere end at finde en hvilken som helst anden medarbejder. Der er altid stor efterspørgsel ...
Læs mere →

3/3: Sælger – hav styr på lønforhandlingen til jobsamtalen

Når næste skridt i rekrutteringsprocessen hedder lønforhandling, er det afgørende at være forberedt for at sikre dine ambitioner og karrieremål. Det kan være både spændende, ...
Læs mere →

2/3: Sælger – Vis virksomheden, at du vil have jobbet

Der er stor efterspørgsel på sælgere, og det betyder, du som sælger ofte har flere jobmuligheder og måske endda går til samtale på flere jobs ...
Læs mere →

Kontakt os

eller udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt