Lønmodtagere vil gerne dele lønoplysninger med kollegerne

Lønmodtagere vil gerne dele lønoplysninger med kollegerne

Spørgsmålet om at dele lønoplysninger med sine kolleger er ofte subjektivt og afhænger af flere ting. Dels af den enkelte virksomhedskultur, dels af den personlige holdning til at være åben om sin lønseddel. På den ene side mener mange, at åbenhed om sin løn skaber sammenhold, mens andre på den anden side mener, at det skaber misundelse og splittelse blandt medarbejderne.

Emnet har i mange år været genstand for diskussion, og i lige så mange år har der været delte meninger om praksis på området.

Men nu vil et nyt EU-direktiv sikre, at der med mere åbenhed om løn vil skabes mere ligeløn mellem kønnene. Og det synes næsten 60% af lønmodtagerne i en ny undersøgelse er en god idé.

Mere åbenhed om løn

Det er dataindsamlingsfirmaet Norstat Danmark, der har foretaget undersøgelsen på vegne af Business Danmark, der er salgs- og marketingmedarbejdernes fagforening. De har spurgt 1.265 lønmodtagere mellem 19 og 66 år, om de er villige til at være mere åbne om deres løn, hvis det kan fremme mere ligeløn mellem kønnene.

Hertil svarer 57% af de adspurgte, at de i ligestillingens navn gerne vil dele deres oplysninger med deres kolleger. Det nyligt vedtagne EU-direktiv foreskriver, at alle virksomheder i EU fra og med 2026 skal være mere åbne om deres lønniveauer og hertil knyttede lønoplysninger.

Landsformand i Business Danmark, Jens Neustrup Simonsen, der har bestilt undersøgelsen, giver udtryk for, at det er interessante resultater, der er fremkommet. Dog er han lidt skeptisk i forhold til, om det kun er beløbet på lønsedlen, man skal forholde sig til. Der er i undersøgelsen ikke taget højde for andre ting som f.eks. pension, frynsegoder, jobbets karakter osv.

Læs også: Alternativer til lønstigning: Hvad er dine muligheder?

Der vil også komme udfordringer

Helt op til 70% af de adspurgte giver udtryk for stor tillid til, at åbenhed om lønnen vil kunne medvirke til at udligne lønforskelle mellem kønnene. Dog iblandet en stor portion skepsis. Halvdelen mener også, at snak om løn kan medføre misundelse blandt kollegerne.

Derfor vil de danske virksomheder møde store udfordringer, når lønniveauerne bliver mere gennemsigtige, mener Jens Neustrup Simonsen. Også i forhold til rekruttering vil der komme nogle bump på vejen, for engang imellem er man nødt til lige at give lønnen en ekstra tand for at tiltrække de bedste medarbejdere. Når og hvis det sker, vil der komme krav fra kollegerne om også at blive efterreguleret.

Lønmodtagere vil gerne dele lønoplysninger med kollegerne

Det nye EU-direktiv giver adgang til oplysninger om startløn, lønniveauer og gennemsnitsløn opdelt efter kategorier af medarbejdere efter forskellige parametre. Man kan ikke kræve at få den enkelte kollegas løn oplyst. Under alle omstændigheder kan såvel medarbejdere som virksomheder godt begynde at tænke over, hvordan de vil forvalte den nye ordning, når den træder i kraft, mener Jens Neustrup Simonsen.

Generelle fordele ved at dele lønoplysninger

  • Åbenhed om løn kan bidrage til at skabe en følelse af retfærdighed blandt de ansatte, da det reducerer muligheden for løndiskrimination og ulighed. Jo mere gennemsigtighed, der er på områder af enhver art, jo mere tryghed vil det skabe blandt medarbejderne.
  • Hvis du ved, hvad lønniveauet er på dit arbejdsområde, vil du være bedre stillet, når du skal forhandle løn med din arbejdsgiver.
  • At dele lønoplysninger vil give medarbejderne øget bevidsthed om lønforholdene i organisationen og skabe et fælles fodslag for at forbedre vilkårene. Fælles interesser, fælles front.

Generelle ulemper ved at dele lønoplysninger

  • Åbenhed om løn kan føre til utilfredshed og konflikter blandt kollegerne, hvis der er store lønforskelle.
  • I nogle virksomheder kan det føre til et negativt arbejdsmiljø, hvis ansatte føler sig utilfredse med lønniveauet.
  • Nogle mennesker foretrækker at holde deres løn for sig selv af hensyn til deres privatliv.

Thomas Laudrup, CEO hos DEDIKATION, har dette generelle råd om at dele lønoplysninger med kollegerne: ”Selvom der nu kommer et EU-direktiv, der som udgangspunkt skal overholdes, er det vigtigt at være opmærksom på situationen på den enkelte arbejdsplads. Vær sammen om at finde den bedste tilgang, der passer til både dig, dine kolleger og kulturen på din arbejdsplads”.

Læs også: Lønforhandling: Sådan tilfredsstiller man både virksomhed og medarbejder

Del artiklen 

SE ANDRE RELEVANTE ARTIKLER

KONTAKT OS (Contact)

eller udfyld formularen herunder så kontakter vi dig hurtigst muligt (or fill out the form):

Contact US

or fill out the form and we will contact you as soon as possible

MENU

SIDSTE NYT

Rekruttering af sælgere – do’s and don’t

Det kan være svært at rekruttere dygtige sælgere. Faktisk langt sværere end at finde en hvilken som helst anden medarbejder. Der er altid stor efterspørgsel ...
Læs mere →

3/3: Sælger – hav styr på lønforhandlingen til jobsamtalen

Når næste skridt i rekrutteringsprocessen hedder lønforhandling, er det afgørende at være forberedt for at sikre dine ambitioner og karrieremål. Det kan være både spændende, ...
Læs mere →

2/3: Sælger – Vis virksomheden, at du vil have jobbet

Der er stor efterspørgsel på sælgere, og det betyder, du som sælger ofte har flere jobmuligheder og måske endda går til samtale på flere jobs ...
Læs mere →

Kontakt os

eller udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt