Diversitet i rekruttering: Ansættelse af kandidater med forskellige forudsætninger

Diversitet i rekruttering: Ansættelse af kandidater med forskellige forudsætninger

På et stadigt mere globaliseret og mangfoldigt arbejdsmarked er virksomheder i stigende grad opmærksomme på vigtigheden af at have medarbejdere med forskellige personlige og professionelle baggrunde, erfaringer og forudsætninger. At ansætte en mangfoldig arbejdsstyrke bringer ikke kun en bred vifte af perspektiver til virksomheden, det kan også føre til øget innovation og effektivitet.

Konsulenthuset Ballisager har udgivet Rekrutteringsanalysen 2023, der er udarbejdet på baggrund af besvarelser fra 1.239 virksomheder ud af 3.371 adspurgte. Det giver en meget tilfredsstillende svarprocent på 37, hvoraf private virksomheder står for størstedelen (77%).

Et af spørgsmålene gik på, hvilke ”særlige grupper” af ansatte, arbejdsgiverne har bedst erfaring med. Det er her værd at bemærke, at studentermedhjælpere er den mest populære af de undersøgte grupper, skarpt forfulgt af gruppen ”nyuddannede”.

På en flot tredjeplads kommer seniorerne, som er den numerisk største gruppe. Til allersidst kommer udenlandsk arbejdskraft samt personer med nedsat arbejdsevne.

Arbejdsgiverens gevinster ved mangfoldighed i arbejdsstyrken

Set ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er der mange gevinster ved at fokusere på mangfoldighed. Det kan være elementer som mere repræsentativ og produktiv arbejdsstyrke, bedre økonomisk performance og et stærkere brand.

Det er især de yngre generationer, der i dag foretrækker at arbejde hos virksomheder, der værdsætter forskellighed og mangfoldighed. Den amerikanske rekrutteringsvirksomhed Monster lavede i 2020 en undersøgelse, der godtgjorde, at fire ud af fem Generation Z medarbejdere betragter virksomhedens engagement i mangfoldighed og inklusion som en vigtig faktor for en mulig kommende arbejdsplads.

Diversitet i rekruttering: Ansættelse af kandidater med forskellige forudsætninger

Fordelene ved en mangfoldig arbejdsplads

Vi kan nævne 4 konkrete fordele ved mangfoldighed:

Innovation og kreativitet

  • Medarbejdere med forskellige forudsætninger bidrager hver især med unikke perspektiver og ideer til deres jobfunktion. Når forskellige tanker og erfaringer kombineres, kan det føre til nytænkning og innovative løsninger.

Bedre kundeservice

  • En mangfoldig arbejdsstyrke kan bedre forstå og imødekomme behovene hos en lige så mangfoldig kundegruppe. Det vil kunne styrke forholdet til kunderne og øge virksomhedens konkurrenceevne.

Forbedret arbejdsmiljø

  • En arbejdsplads, der sætter mangfoldighed i højsædet, skaber et inkluderende miljø, hvor alle medarbejdere føler sig respekterede og værdsat. Gevinsten er højere medarbejdertilfredshed og lavere personaleomsætning.

Bedre beslutningstagning

  • Når forskellige mennesker med forskellige forudsætninger deltager i beslutningsprocessen, kan det føre til mere nuancerede og velovervejede beslutninger. Mangfoldighed i beslutningstagning kan også bidrage til at undgå grupperinger og klikedannelser i medarbejderstaben, hvorved der overordnet opnås bedre resultater.

Læs også: Diversitet og inklusion: Hvordan skaber man en mangfoldig arbejdsstyrke?

Ved at sætte fokus på diversitet og inklusion i din arbejdsstyrke er du med til at sikre, at alle medarbejdere får de samme muligheder for at bidrage og for at få opfyldt deres potentiale i deres arbejde. De fleste vil hævde, at begrebet er opstået ud fra et rent moralsk og etisk perspektiv, men diversitet i arbejdsstyrken er i høj grad også vigtigt for medarbejdernes trivsel, performance og effektivitet.

Lad det blive en del af virksomhedskulturen

Hvis diversitet og inklusion skal lykkes succesfuldt i virksomheden, skal den integreres i kulturen. Hvis det kun indføres som en ledelsesbeslutning, vil det også kun fungere på ledelsesplan. Alle medarbejdere skal forpligte sig til opgaven og til at være medvirkende til at håndhæve principperne for diversitet og inklusion.

Det bør starte helt i rekrutteringsfasen. Ved aktivt at rekruttere kandidater med forskellige baggrunde kan virksomheden opbygge en mangfoldig talentmasse. Anvendelse af inklusive rekrutteringsmetoder er afgørende, idet de fremmer lige muligheder for alle ansøgere.

Vær heller ikke bleg for at indføre træningsprogrammer, der fremmer kulturel kompetence og forståelse. Det vil kunne hjælpe dine medarbejdere med at arbejde mere effektivt sammen på tværs af forskellige baggrunde. Træningsprogrammer kan f.eks. være kurser om kulturel følsomhed, inklusion og respekt for forskellighed.

Thomas Laudrup, CEO hos DEDIKATION, konkluderer: ”At ansætte medarbejdere med forskellige forudsætninger er ikke kun et spørgsmål om at opfylde kvoter eller opretholde et positivt image. Det er også en investering i virksomhedens fremtidige succes og samfundsansvar”.

Mangfoldighed bidrager til innovation, forbedret beslutningstagning og et positivt arbejdsmiljø. Ved at implementere strategier for inklusion og opretholde en kultur, der værdsætter forskellighed, kan din virksomhed skabe en stærk, konkurrencedygtig og dynamisk arbejdsstyrke.

Læs også: Generation Z og arbejdsmarkedet – hvad skal du som arbejdsgiver være opmærksom på?

Del artiklen 

SE ANDRE RELEVANTE ARTIKLER

KONTAKT OS (Contact)

eller udfyld formularen herunder så kontakter vi dig hurtigst muligt (or fill out the form):

Contact US

or fill out the form and we will contact you as soon as possible

Følg os på LinkedIn

Få information om karrieremuligheder og hold dig opdateret om jobmarkedet.

MENU

SIDSTE NYT

Rekruttering af sælgere – do’s and don’t

Det kan være svært at rekruttere dygtige sælgere. Faktisk langt sværere end at finde en hvilken som helst anden medarbejder. Der er altid stor efterspørgsel ...
Læs mere →

3/3: Sælger – hav styr på lønforhandlingen til jobsamtalen

Når næste skridt i rekrutteringsprocessen hedder lønforhandling, er det afgørende at være forberedt for at sikre dine ambitioner og karrieremål. Det kan være både spændende, ...
Læs mere →

2/3: Sælger – Vis virksomheden, at du vil have jobbet

Der er stor efterspørgsel på sælgere, og det betyder, du som sælger ofte har flere jobmuligheder og måske endda går til samtale på flere jobs ...
Læs mere →

Kontakt os

eller udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt